ثبت دامنه

ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
Hot New Sale

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
Rs1,400.00
1 سال
Rs1,400.00
1 سال
Rs1,400.00
1 سال
.xyz
Rs199.00
1 سال
Rs1,399.00
1 سال
Rs1,399.00
1 سال
.org
Rs1,500.00
1 سال
Rs1,750.00
1 سال
Rs1,750.00
1 سال
.big
Rs1,740.00
1 سال
Rs1,740.00
1 سال
Rs1,740.00
1 سال
.info
Rs999.00
1 سال
Rs1,850.00
1 سال
Rs1,850.00
1 سال
.me
Rs2,700.00
1 سال
Rs2,700.00
1 سال
Rs2,700.00
1 سال
.net
Rs1,399.00
1 سال
Rs1,399.00
1 سال
Rs1,399.00
1 سال
.online
Rs1,499.00
1 سال
Rs4,450.00
1 سال
Rs4,450.00
1 سال
.club
Rs1,700.00
1 سال
Rs1,750.00
1 سال
Rs1,750.00
1 سال
.tv
Rs3,500.00
1 سال
Rs3,500.00
1 سال
Rs3,500.00
1 سال
.host
Rs1,500.00
1 سال
Rs9,000.00
1 سال
Rs9,000.00
1 سال
.site
Rs900.00
1 سال
Rs4,000.00
1 سال
Rs3,000.00
1 سال
.cloud
Rs2,500.00
1 سال
Rs2,500.00
1 سال
Rs2,500.00
1 سال
.store
N/A
N/A
N/A
.tech
Rs1,200.00
1 سال
Rs5,000.00
1 سال
Rs5,000.00
1 سال
.agency
Rs5.99
1 سال
Rs26.39
1 سال
Rs26.39
1 سال
.us
Rs53.99
1 سال
Rs57.99
1 سال
Rs57.99
1 سال
.biz
Rs650.00
1 سال
Rs2,000.00
1 سال
Rs2,000.00
1 سال
.blog
Rs900.00
1 سال
Rs3,000.00
1 سال
Rs3,000.00
1 سال
.icu
Rs350.00
1 سال
Rs900.00
1 سال
Rs900.00
1 سال
.io
Rs4,700.00
1 سال
Rs6,400.00
1 سال
Rs6,400.00
1 سال
.mobi
Rs750.00
1 سال
Rs2,600.00
1 سال
Rs2,600.00
1 سال
.vip
Rs1,750.00
1 سال
Rs1,750.00
1 سال
Rs1,750.00
1 سال
.chat
Rs1,200.00
1 سال
Rs3,300.00
1 سال
Rs3,300.00
1 سال
.codes
Rs1,000.00
1 سال
Rs5,000.00
1 سال
Rs5,000.00
1 سال
.ac
Rs3,800.00
1 سال
Rs7,000.00
1 سال
Rs7,000.00
1 سال
.asia
Rs1,000.00
1 سال
Rs1,600.00
1 سال
Rs1,600.00
1 سال
.baby
Rs2,500.00
1 سال
Rs8,000.00
1 سال
Rs8,000.00
1 سال
.date
Rs1,100.00
1 سال
Rs1,100.00
1 سال
Rs1,100.00
1 سال
.dating
Rs2,500.00
1 سال
Rs8,000.00
1 سال
Rs8,000.00
1 سال
.eu.com
Rs2,400.00
1 سال
Rs2,400.00
1 سال
Rs2,400.00
1 سال
.fm
Rs14,000.00
1 سال
Rs14,000.00
1 سال
Rs14,000.00
1 سال
.live
Rs500.00
1 سال
Rs3,000.00
1 سال
Rs3,000.00
1 سال
.love
Rs3,500.00
1 سال
Rs3,500.00
1 سال
Rs3,500.00
1 سال
.radio.fm
Rs1,900.00
1 سال
Rs2,100.00
1 سال
Rs2,100.00
1 سال
.report
Rs1,000.00
1 سال
Rs2,400.00
1 سال
Rs2,400.00
1 سال
.in
Rs1,100.00
1 سال
Rs1,100.00
1 سال
Rs1,100.00
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains