نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category
دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
New Price Rs.2,000.00
1 سال
Transfer Rs.2,000.00
1 سال
Renewal Rs.2,000.00
1 سال
.xyz
New Price Rs.349.00
1 سال
Transfer Rs.2,000.00
1 سال
Renewal Rs.2,000.00
1 سال
.org
New Price Rs.1,800.00
1 سال
Transfer Rs.2,000.00
1 سال
Renewal Rs.2,000.00
1 سال
.big
New Price Rs.2,040.00
1 سال
Transfer Rs.2,040.00
1 سال
Renewal Rs.2,040.00
1 سال
.info
New Price Rs.1,200.00
1 سال
Transfer Rs.3,500.00
1 سال
Renewal Rs.3,500.00
1 سال
.me
New Price Rs.2,800.00
1 سال
Transfer Rs.2,800.00
1 سال
Renewal Rs.2,800.00
1 سال
.net
New Price Rs.1,800.00
1 سال
Transfer Rs.2,000.00
1 سال
Renewal Rs.2,000.00
1 سال
.online
New Price Rs.1,499.00
1 سال
Transfer Rs.4,500.00
1 سال
Renewal Rs.4,500.00
1 سال
.club
New Price Rs.2,500.00
1 سال
Transfer Rs.2,550.00
1 سال
Renewal Rs.2,550.00
1 سال
.tv
New Price Rs.4,000.00
1 سال
Transfer Rs.4,000.00
1 سال
Renewal Rs.4,000.00
1 سال
.host
New Price Rs.1,500.00
1 سال
Transfer Rs.9,000.00
1 سال
Renewal Rs.9,000.00
1 سال
.site
New Price Rs.999.00
1 سال
Transfer Rs.4,000.00
1 سال
Renewal Rs.3,000.00
1 سال
.cloud
New Price Rs.2,500.00
1 سال
Transfer Rs.2,500.00
1 سال
Renewal Rs.2,500.00
1 سال
.store
New Price N/A
Transfer N/A
Renewal N/A
.tech
New Price Rs.1,200.00
1 سال
Transfer Rs.5,000.00
1 سال
Renewal Rs.5,000.00
1 سال
.agency
New Price Rs.5.99
1 سال
Transfer Rs.26.39
1 سال
Renewal Rs.26.39
1 سال
.us
New Price Rs.53.99
1 سال
Transfer Rs.57.99
1 سال
Renewal Rs.57.99
1 سال
.biz
New Price Rs.650.00
1 سال
Transfer Rs.2,000.00
1 سال
Renewal Rs.2,000.00
1 سال
.blog
New Price Rs.900.00
1 سال
Transfer Rs.3,000.00
1 سال
Renewal Rs.3,000.00
1 سال
.icu
New Price Rs.350.00
1 سال
Transfer Rs.900.00
1 سال
Renewal Rs.900.00
1 سال
.io
New Price Rs.4,700.00
1 سال
Transfer Rs.6,400.00
1 سال
Renewal Rs.6,400.00
1 سال
.mobi
New Price Rs.750.00
1 سال
Transfer Rs.2,600.00
1 سال
Renewal Rs.2,600.00
1 سال
.vip
New Price Rs.1,750.00
1 سال
Transfer Rs.1,750.00
1 سال
Renewal Rs.1,750.00
1 سال
.chat
New Price Rs.1,200.00
1 سال
Transfer Rs.3,300.00
1 سال
Renewal Rs.3,300.00
1 سال
.codes
New Price Rs.1,000.00
1 سال
Transfer Rs.5,000.00
1 سال
Renewal Rs.5,000.00
1 سال
.ac
New Price Rs.3,800.00
1 سال
Transfer Rs.7,000.00
1 سال
Renewal Rs.7,000.00
1 سال
.asia
New Price Rs.1,000.00
1 سال
Transfer Rs.1,600.00
1 سال
Renewal Rs.1,600.00
1 سال
.baby
New Price Rs.2,500.00
1 سال
Transfer Rs.8,000.00
1 سال
Renewal Rs.8,000.00
1 سال
.date
New Price Rs.1,100.00
1 سال
Transfer Rs.1,100.00
1 سال
Renewal Rs.1,100.00
1 سال
.dating
New Price Rs.2,500.00
1 سال
Transfer Rs.8,000.00
1 سال
Renewal Rs.8,000.00
1 سال
.eu.com
New Price Rs.2,400.00
1 سال
Transfer Rs.2,400.00
1 سال
Renewal Rs.2,400.00
1 سال
.fm
New Price Rs.14,000.00
1 سال
Transfer Rs.14,000.00
1 سال
Renewal Rs.14,000.00
1 سال
.live
New Price Rs.500.00
1 سال
Transfer Rs.3,000.00
1 سال
Renewal Rs.3,000.00
1 سال
.love
New Price Rs.3,500.00
1 سال
Transfer Rs.3,500.00
1 سال
Renewal Rs.3,500.00
1 سال
.radio.fm
New Price Rs.1,900.00
1 سال
Transfer Rs.2,100.00
1 سال
Renewal Rs.2,100.00
1 سال
.report
New Price Rs.1,000.00
1 سال
Transfer Rs.2,400.00
1 سال
Renewal Rs.2,400.00
1 سال
.in
New Price Rs.1,100.00
1 سال
Transfer Rs.1,200.00
1 سال
Renewal Rs.1,200.00
1 سال

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

انتقال یک دامنه
0
domain(s) selected